Правна заштита запослених у просвети

Код одобреног скупа: 127  

Трибина

Forum beogradskih osnovnih škola
Zmaja od noćaja 9Danica Adamov
sindikat@fbos.org.rs
0638079698
0638079698
0116150860

Правна заштита запослених у просвети

Стицање знања и вештина запослених у просвети у области правне заштите

Закон о раду (измене), Закон о основама система образовања и васпитања, правна заштита запослених у просвети (лиценце, технолошки вишкови, вођење дисциплинског поступка, мобинг, владање ученика и др.)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

адвокат Софија Илић , Канцеларија адвоката Андрије Марковића
адвокат Андрија Марковић , Канцеларија адвоката Андрије Марковића

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ „Војвода Мишић“, Др. Милутина Ивковића 4, Београд 07.06.2018. 52