правна заштита запослених у просвети

Код одобреног скупа: 126  

Трибина

Forum beogradskih osnovnih škola
Zmaja od noćaja 9Danica Adamov
sindikat@fbos.org.rs
0638079698
0638079698
0116150860

правна заштита запослених у просвети

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

адвокат Софија Илић , Канцеларија адвоката Андрије Марковића
адвокат Андрија Марковић , Канцеларија адвоката Андрије Марковића

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Софија Илић

Реализатор
0653512222
sofija.kljajic@gmail.com
Звање:

адвокат  

Установа:

Канцеларија адвоката Андрије Марковића 

Радно место:

адвокат 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Канцеларија адвоката Андрије Марковића адвокат
2005 2018 Адвокатска канцеларија ГУГЛ Адвокат- приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правна заштита запослених у просвети Аутор Правна заштита запослених у просвети 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Адвокатска комора Београда, Адвокатска комора Србије

Андрија Марковић

Реализатор
0642468226
anco_am@yahoo.com
Звање:

адвокат  

Установа:

Канцеларија адвоката Андрије Марковића 

Радно место:

адвокат 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Канцеларија адвоката Андрије Марковића адвокат
2005 2008 Адвокатска канцеларија ГУГЛ Адвокат- приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правна заштита запослених у просвети Аутор Правна заштита запослених у просвети 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Адвокатска комора Београда, Адвокатска комора Србије