Читалићи на Вуковом путу

Код одобреног скупа: 124  

Конференција

Основна школа "Миливоје Боровић"
31312 МачкатВесна Ивановић
osmackat@ptt.rs
0313834002
069672117

Читалићи на Вуковом путу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Горан Максимовић , Филозофски факултету у Нишу
редовни професoр Милош Ковачевић , Филолошки факултет Београд
доктор дијектологије Недељко Богдановић , Филолошки факултет у Приштини и Нишу
Доктор наука Симеон Маринковић , Издавачка кућа „Креативни центар“, Београд
доцент Жељко Младеновић , Интернационални Универзитет у Новом Пазару
доктор наука Зорана Опачић , Учитељски факултет у Београду
доктор књижевних наука Миливоје Млађеновић , Педагошки факултет Сомбор
дипломирани филолог Маја Радоман Цветићанин , Центар за културу и уметност Алексинац
професор разредне наставе Ана Ристановић , Основна школа "Миливоје Боровић"
професор разредне наставе Весна Ивановић , Основна школа "Миливоје Боровић"

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Горан Максимовић

Реализатор
0643527302
goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

Ванредни професор  

Установа:

Филозофски факултету у Нишу 

Радно место:

Ванредни професор у настави академских с 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2003 Филозофски факултету у Нишу ванредни професор
2003 2008 Филозофски факултету у Нишу редовни професор
2010 2016 Филозофски факултету у Нишу декан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Облици идиличког приповиједања у Рамазанским вечерима Бранислава Нушића" Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија: Српски језик и књижевност, свеска 2- 3, Ниш, 1993, стр. 121-141. 1993
"Умјетност приповиједања Бранислава Нушића" Аутор Књижевна историја, Београд, 1994, год. ХХVI, број 92, стр. 77-94. ISSN 0350-6428 1994
"Сремчев смијех у Ивковој слави" Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1995, књ. ХLIII, свеска 1/1995, стр. 79-94. ISSN 0543-1220 1995
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Умјетност приповиједања Бранислава Нушића, 1995.године, Велвет, Београд Аутор
Магија Сремчевог смијеха, 1998.године, Просвета, Ниш, 1 Аутор
Домановићев смијех, 2000.године, Слободна књига, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник Бранкове награде Матица српска 1987
Златна значка Културно-просветна заједница Србије 2002
Витез академске палме први министар Републике Француске, 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења књижевника Србије у Београду
Дописни члан Српске академије образовања у Београду

Милош Ковачевић

Реализатор
0638216654
mkovacevic31@gmail.com
Звање:

редовни професoр  

Установа:

Филолошки факултет Београд  

Радно место:

професoр универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 1992 Филозофски факултет Сарајево Асистент, доцент, па ванредни професор
1993 1995 Филозофски факултет Никшић Редовни професор
1995 1999 Филозофски факултет Ниш Редовни професор
1999 2002 Филолошки факултет Београд Редовни професор
2005 2010 Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Редовни професор
2010 2018 Филолошки факултет Београд Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Губљење ћирилице – пут ка губљењу националног идентитета Аутор Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, зборник радова с научног скупа, уредник Гордана Јовановић. – Деспотовац, 313-322. 2015
У заштиту српског језика и ћирилице" Аутор Српски језик и ћирилица данас, зборник радова, уредници Милош Ковачевић и Александра Вранеш. – Вишеград: Андрићев институт, 2017, 23-42. 2017
Српско питање на Балкану из перспективе актуелног статуса српског језика Аутор Српско питање на Балкану, тематски зборник радова, приредио Момчило Суботић. – Београд: Институт за политичке студије, 2013, 215-242. 2013
Актуелна питања српске језичке политике Аутор Prevodilac, XXXIII/3-4 (76) – Beograd, 2016, str. 7-21. 2016
Ћирилица између подршке и негирања Аутор Пети међународни сабор духовне поезије,– Центар за културу и образовање Раковица, Књижевно друштво Раковица, 2015, 170-182. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
У одбрану српске ћирилице: хрестоматија, Пале: Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, 2013. Аутор
Српски језик између лингвистике и политике, Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, 2015. Аутор
Против неистина о српскоме језику, Источно Сарајево: Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, 2005. Аутор
Србистичке теме, Крагујевац: ФИЛУМ, 2007. Аутор
У одбрану језика српскога - и даље, II допуњено издање, Београд: Требник, 1999. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Високо интернационално признање за животно дело" Академија Иво Андрић , Београд 2015
"Повеља за животно дело" Удружење књижевника Србије, Београд 2017
"Повеља за допринос у чувању и јачању српске просвјете, културе и духовности" Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", Република Српска 2015
"Повеља 'Душко Трифуновић' за изузетан допринос у очувању и неговању српског језика" Јавна установа за културу и спорт Пале 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Матичног научног одбора за језик и књижевност при Министарству просвете и науке Републике Србије (2011–2018).
Члан Одбора за стандардизацију српскога језика (1997–2018).
Члан Комисије за израду Нацрта о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама Републике Србије
Члан удружења књижевника Републике Србије и Републике Српске
Члан Научног друштва за проучавање и неговање српског језика (Београд)
Члан Друштва наставника Српског језика и књижевности Републике Србије и Републике Српске, и др.

Недељко Богдановић

Реализатор
018215084
vojinsladjana@mts.rs
Звање:

доктор дијектологије 

Установа:

Филолошки факултет у Приштини и Нишу 

Радно место:

професор филолошког факултета у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1988 Филолошки факултет Приштина Дијалектологија
1988 2004 Филолошки факултет Ниш Дијалектологија, Историја језика, Старословенски језик
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зора говора (зборник) 1980; Аутор Између слике и прилике (анализа стилских поступака за сликање телесне лепоте у народним песмама), Градина бр. 2, Ниш 1971, стр. 21-29. 1971
У светлу царских градова (зборник), 1994 Аутор Микротопоними Тресибабе, Развитак, бр. 5; Зајечар 1972, стр. 82-86. 1972
Свадбене песме сврљишког краја, 1995 Аутор Хлеб и с хлебом (прилог речнику народних говора), Градина, бр. 5, Ниш 1972, стр. 82-87. 1972
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Говор Алексиначког Поморавља, 1987. Аутор
Говори Бучума и Белог Потока, 1979. Аутор
Језик и говор Старопланинаца, 2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан је више одбора САНУ: Одбора за речник савременог српског књижевног и народног језика, Одбора за дијалектологију и ономастику и Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе.
Главни и одговорни уредник научног часописа „Facta universitatis“.
Један од уредника Етно-културолошког зборника

Симеон Маринковић

Реализатор
063300822
pr@kreativnicentar.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Издавачка кућа „Креативни центар“, Београд 

Радно место:

Главни уредник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1962 1973 Основне и средње школе топличког и крушевачког краја Учитељ и наставник
1974 1984 Регионални просвети завод у Крушевцу Регионални просветни саветник
1984 1989 Влада Републике Србије и Министарству просвете Саветник за питања образовања
1991 2001 Филозофски факултет у Нишу Професор
2001 2018 ИК „Креативни центар“, Главни уредник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Живот и књижевно дело Стевана Сремца“ Аутор Докторски рад, објављен, издавање помогло Министарство наука 1984
Методика креативне наставе српског језика и књижевности Аутор Објављен рад као књига, издавање помогло Министарство наука 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стилске игре, 2014, „Креативни центар“ Аутор
Приче од А до Ш, 2014, „Креативни центар“ Аутор
Путовање по Србији, 2017, „Креативни центар“ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Доситејеви перо“ за књигу „Приче о Светом Сави“ Секретаријат за културу града Београда, Библиотека Доситеј Обрадовић и Организација Пријатељи деце Вождовац 2005
„Стилске игре“ – Награда „Гомионица“ за најбољу књигу за децу Сајам књига у Бањалуци 2014
„Стилске игре“ – Најбоља дечија књига у 2014. години Политикин забавник 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик
Удружење слависта

Жељко Младеновић

Реализатор
0643148490
liderzeljko@yahoo.com
Звање:

доцент 

Установа:

Интернационални Универзитет у Новом Пазару 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2014 СШ „ Бранислав Нушић“ Соко Бања Наставник психологије
2015 2015 ОШ „Вожд Карађорђе“ Алексинац Наставник верске наставе
2015 2017 ТШ „Прота С. Димитријевић „ и ПШ „Шуматовац“ Алексинац Наставник верске наставе
2017 2018 Интернационални Универзитет у Новом Пазару Доцент за ужу научну област психологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој визуелне перцепције у првој години живота детета Аутор Годишњак за психологију. 7 (9). 2010. 2010
Утицај музике на интензитет емоционалног доживљаја филмске сцене, мерен преко просечне величине психогалванског рефлекса и броја откуцаја срца Аутор Годишњак за психологију.8 (10). 2011. 2011
Морфологија језика као система сагледана као специјалан случај морфологије природних система Аутор Теме. 4. 2013. 2013
Поузданост као метријска карактеристика задатака класификације као менталне операције Аутор Учење и настава, 1. 2016. 2016
Поузданост као метријска карактеристика неких од задатака логичког резоновања из публикације „Мисаоне игре“ Аутор Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. (1) 2016. 2016

Зорана Опачић

Реализатор
0628080293
zorana.opacic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Учитељски факултет у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Учитељски факултет у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Нефикционална књижевна дела у настави српског језика. У Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању. Аутор Зборник радова. Београд: Учитељски факултет, 2007, стр. 64–74. 2007
„Облици ауторске бајке у настави српског језика у основној школи“. Аутор Иновације у настави. вол. 23, број 2010/3, стр. 5-15 2010
„Fear and loneliness in contemporary novel for children and young readers“. In Theoretical and practical dimensions of contemporary education. Selected issues. Edited by Zdisława Zacłona and Ivica Radovanovic. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Skoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polskа. Аутор Uciteljski fakultet u Beogradu, Srbija, 2012, pp. 69–79 2012
„Ka проучавању мита у основношколском узрасту (Љубивоје Ршумовић, Ујдурме и зврчке из античке Грчке, 2010)“. Аутор Иновације у настави. вол. 25, 2012/4, стр. 39-46 2012
„Претпостављени читалац (културни и деолошки контекст књижевности за децу)“ Аутор Иновације у настави. Бр. 4, вол. 28, 2015, стр. 18-28. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поетика бајке Гроздане Олујић (Београд: Српска књижевна задруга, Учитељски факултет, 2011) Аутор
Наивна свест и фикција (Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2011) Аутор
Антологија српске поезије за децу предзмајевског периода (електронско издање, Мајкрософт и Учитељски факултет, 2008) Аутор
Критичко приређивање превода научне монографије: Хант, Питер. Тумачење књижевности за децу. Кључни есеји из међународне приручне енциклопедије за децу. Превела с енглеског Наташа Јанковић. Београд: Учитељски факултет, 2013. Аутор
Читанка Прича без краја за 4. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Стојан Новаковић за најбољи уџбенички комплет у основној школи (Читанка Прича без краја и уџбенички комплет за 4. разред основне школе). Завод за уџбенике 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за наставу језика и књижевности Међународног комитета слависта
Члан међународног жирија за најбољу књигу за децу Мали принц (БиХ), као и жирија за доделу награде Чудни зец (Ниш)
Члан Лексикографског одбора Матице српске (Нови Сад)
Члан редакције научног часописа Иновације у настави (Учитељски факултет; Београд)

Миливоје Млађеновић

Реализатор
063510871
milivoje_mladjenovic@yahoo.com
Звање:

доктор књижевних наука 

Установа:

Педагошки факултет Сомбор 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2000 Народно позориште у Сомбору директор
2003 2009 Српско народно позориште Нови Сад директор
2009 2012 Стеријино позорје директор
2013 2018 Педагошки факултет Сомбор доцент
2018 2018 Педагошки факултет Сомбор ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сатирично значење драмских бајки. Аутор Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу (2013): 97-107. 2013
Опште одлике драмске бајке. Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр.57. св.3, 2009. стр. 645-658. 2009
Функција усмених форми у драми. Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. 58, свеска 3, стр. 669-675 2010
Да прошлост дуго траје. Аутор Сцена, бр. 4-5, Нови Сад (2003): 123-125. 2003
За "чисту бајку" у драмском облику. Аутор Детињство, бр. 3-4 (2003): 76-78. 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Одлике драмске бајке: Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу. 2009. Стеријино позорје- Позоришни музеј Војводине. Нови Сад . Аутор
У замку замки. Драмски потенцијал поезије и прозе за децу. Сомбор, Нови Сад: Градска библиотека „Карло Бијелицки“/ Међународни центар књижевности за децу „Змајеве дечје игре“. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос науци у књижевности за децу "Сима Цуцић" Банатски културни центар, Ново Милошево 2017
Октобарска награда града Сомбора Град Сомбор 2017
Награда за позоришног менџера Народно позориште Сомбор 1996
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Серијино позорје, члан жирија
Теден словенске драме, Крањ, предсеник жирија
Удружење позоришних критичара и театролога Србије

Маја Радоман Цветићанин

Члан програмског одбора и модератор
062268463
majaradoman.cvet@gmail.com
Звање:

дипломирани филолог  

Установа:

Центар за културу и уметност Алексинац 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 више основних школа општине Алексинац и Ћићевац наставник српског језика и школски библиотекар
2013 2016 ОШ „Вожд Карађорће”, Алексинац наставник српског језика
2014 2016 Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”, Алексинац наставник српског језика
2016 2018 Центар за културу и уметност Алексинац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Читалићи” Аутор Школски библиотекар 5/2013 2013
,,Да читање победи нечитање'' Аутор Школски библиотекар, 7/2015 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Блог „Читалићи” Аутор
Блог „Српски лако” Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи рад у тематским целинама „Библиотека и интернет“ о ,,Библиотекар као лидер''за рад Блог Српски лако Друштво школских библиотекара Србије, (Смотра стваралаштва школских библиотекара) 2012
Награда „Мина Караџић“, најбољи школски библиотекар 2013/2014. године Друштво школских библиотекара Србије 2014
Похвале на конкурсу ,,Креативна школа'' за више радова који су ушли у Базу знања ЗУОВ 2012
Похвале на конкурсу ,,Креативна школа'' за више радова који су ушли у Базу знања ЗУОВ 2013
Похвала на конкурсу ,,Сазнали на семинару применили у пракси'' за блог ,,Српски лако''који је ушао у Базу примера добре ЗУОВ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Међународна смотра ,,Креативна чаролија'', члан жирија
Смотра читалаштва ,,Читалићи'', аутор

Ана Ристановић

Члан програмског одбора и модератор
069672107
meaparvitasana@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Основна школа "Миливоје Боровић" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Основна школа "Миливоје Боровић" учитељ
2018 2018 Основна школа "Миливоје Боровић" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Читалићи у освајању вештина за XXI век" Реализатор ИТ конференција 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Похвалница за постигните резултате током студија Регионална привредна комора 2007
Годишња награда „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању Педагошки покрет Србије, Београд 2006
Награда за изузетан допринос развоја општине Општина Чајетина 2013
• Признање за достигнућа у спровођењу и унапређењу образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима животне средине Фондација за еколошко образовање 2015
Повеља „Почасни Читалић за 2017. годину“ Ауторски тим пријекта 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Смотра читалаштва ,,Читалићи'', члан жирија

Весна Ивановић

Члан програмског одбора
069672117
meaparvitasvesna@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Основна школа "Миливоје Боровић" 

Радно место:

школски библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2012 Основна школа "Миливоје Боровић" наставник
2012 2018 Основна школа "Миливоје Боровић" школски библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Читалићи у освајању вештина за XXI век" Реализатор ИТ конференција 2017
Модерна библиотека Предавач ИТ конференција 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Школска библиотека, веб апликација. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за изузетан допринос развоја општине Општина Чајетина 2015
• Признање за достигнућа у спровођењу и унапређењу образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима животне средине Фондација за еколошко образовање 2015
Повеља „Почасни Читалић за 2017. годину“ Ауторски тим пријекта 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва школских библиотекара Србије
Члан Друштва библиотекара Србије