Читалићи на Вуковом путу

Код одобреног скупа: 124  

Конференција

Основна школа "Миливоје Боровић"
31312 МачкатВесна Ивановић
osmackat@ptt.rs
0313834002
069672117

Читалићи на Вуковом путу

Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања вишег степена усвајања функционалних знања; индивидуланим и тимским радом до развоја критичког мишљења и креативног писања; читањем до целоживотног учења и љубитеља књига.

Две стотине године Вуковог Рјечника (1818-2018)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Горан Максимовић , Филозофски факултету у Нишу
редовни професoр Милош Ковачевић , Филолошки факултет Београд
доктор дијектологије Недељко Богдановић , Филолошки факултет у Приштини и Нишу
Доктор наука Симеон Маринковић , Издавачка кућа „Креативни центар“, Београд
доцент Жељко Младеновић , Интернационални Универзитет у Новом Пазару
доктор наука Зорана Опачић , Учитељски факултет у Београду
доктор књижевних наука Миливоје Млађеновић , Педагошки факултет Сомбор
дипломирани филолог Маја Радоман Цветићанин , Центар за културу и уметност Алексинац
професор разредне наставе Ана Ристановић , Основна школа "Миливоје Боровић"
професор разредне наставе Весна Ивановић , Основна школа "Миливоје Боровић"

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи

0 РСД