Припреме за почетак школске 2024/2025 године

Код одобреног скупа: 1207  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2024/2025 године

Упознавање са новинама и актуелностима у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.

Предшколско и основно образовање и васпитање – актуелности Пракса Државне ревизорске институције Пракса буџетске инспекције Осигурање квалитета основних и средњих школа у Републици Србији Актуелности у области средњег образовања – нови правилници и њихова примена у пракси Пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Пракса Канцеларије за јавне набавке Актуелности у раду школских управа и Министарства просвете Просветна инспекција – актуелности Радикализација деце у установама образовања и васпитања путем интернета – Препознавање и могућности превенције

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор наука др Милан Пашић , Министарство просвете
Доктор економских наука Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , ЈП "Службени гласник"
Доктор дидактичко-методичких наука др Зоран Костић , Министарство просвете
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Љубица Плавшић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Љубица Минић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту

3

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

16.990 РСД