Летња школа ромског језика

Код одобреног скупа: 1204  

Летња и зимска школа

Факултет за образовање учитеља и васпитача
Краљице Наталије 43Златомир Јовановић
romskouk@gmail.com
0601336041
0601336041

Летња школа ромског језика

Унапређивање предметно-методичких знања учесника за реализацију наставе ромског језика са елементима националне културе и стицање нових вештина и компетенција наставника ромског језика у педагошком раду са ромском децом, који се изучава као факултативни предмет у ОШ у Србији кроз предавања и размену искуства наставника ромског језика са наставницима ромског језика из земаља ЕУ и региона.

1. Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања ромског језика 2. Савремено изучавање ромске књижевности (методолошки, теоријски, компаративни приступ) 3. Савремено изучавање и настава ромског језика са граматиком, фонетиком и етимологијом глагола. 4. Савремено изучавање културне антроплогије и политике код Рома и филозофије културе. 5. Актуелни проблеми наставе ромског језика и књижевности 6. Актуелни проблеми наставе ромског језика у Републици Србији, Европи и региону.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Универзитетски професор Сања Благданић , Факултет за образовање учитеља и васпитача
Проф.др филолошких наука Александра Шуваковић , Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факу
Доктор наука Драгољуб Ацковић , Музеј ромске културе
Професор струковних студија Марија Александровић , Висока струковна васпитачка и медицинска школа, Вр
Доктор политичких наука Урош Шуваковић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Проф.разредне наставе Златомир Јовановић , Међународни институт за ромолошке студије
Ванредни професор Филдуза Прушевић Садовић , Учитељски факултет у Београду, Наставно одељење у Новом Пазару
доцент Алма Тртовац Дедеић , Учитељски факултет у Београду, Наставно одељење у Новом Пазару
Редовни професор Сефедин Шеховић , Учитељски факултет у Београду, Наставно одељење у Новом Пазару

13

35

Наставник предметне наставе - основна школа

0 РСД