Шта све умем, шта све знам-инклузија у пракси

Код одобреног скупа: 120  

Конференција

Основна школа "Сава Јовановић Сирогојно"
Призренска 37, ЗемунСалим Горанац
salim.goranac@gmail.com
0113165882
062796011
0113165882

Шта све умем, шта све знам-инклузија у пракси

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Дипломирани дефектолог, дипломирани спец Салим Горанац , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Дипл. дефектолог-олигофренолог Татјана Илић , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Доктор психијатрије Ненад Рудић , Институт за ментално здравље Клиника за децу и омл
Доктор душтвених наука из подручја олиго Медина Вантић-Тањић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Тузла
доцент Александра Ђурић-Здравковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Мастер дефектолог-олигофренолог Ана Николић , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
Дипломирани социјални радник Ива Фила , Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“
Дипл. дефектолог-олигофренолог Бојана Стојановић , ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
дипл.дефектолог-олигофренолог Александра Бокун , ОШ "Сава Јовановић Сирогојно"

2 дана (укупно време рада: мин.)

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Салим Горанац

Члан програмског одбора и реализатор
062796011
salim.goranac@gmail.com
Звање:

Дипломирани дефектолог, дипломирани спец 

Установа:

ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2010 ОШ „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун Наставник разредне наставе
2010 2018 ОШ „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоји као модел подршке инклузибном образовању“ Аутор Акредитован програм 2015
„Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем“ Аутор Акредитован програм 2006
Learning style as a guide to successfull solutions. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 16.5 (1907). Vrnjačka Banja, R. Serbia Аутор Објављен рад и излагање 2017
Mind maps as a learning method of inclusive education. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 19.5 (1811). Thessaloniki, R. Greece Аутор Објављен рад и излагање 2017
Маркетинг у функцији образовања деце са сметњама у психофизичком развоју. Тематски зборник, VII међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“. Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли. Аутор Објављен рад и излагање 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Заслужни грађанин-Признање за доприносе у области образовања Општина Земун 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво учитеља Србије

Татјана Илић

Члан програмског одбора и модератор
062796012
tatjana30ilic@gmail.com
Звање:

Дипл. дефектолог-олигофренолог 

Установа:

ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун  

Радно место:

помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Предшолска установа ,,Baby Palace Andjela,, васпитач
2006 2013 ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун Наставник разредне наставе
2013 2016 ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун Реедукатор психомоторике
2016 2018 ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Халотерапија у функцији здравственог и сензомоторног развоја. У С. Потић(Ур.)Зборник резимеа Стручно-научног семинара са међународним учешћем „Дани дефектолога Србије“ (стр.192). Друштво дефектолога Србије, Београд Коаутор објављен рад и излагање 2016
Јога за добро јутро. VII међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли Аутор објављен рад и излагање 2016
Learning style as a guide to successfull solutions. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 16.5 (1907). Vrnjačka Banja, R. Serbia Коаутор објављен рад и излагање 2017
Resource center services. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 16.5 (1999). Vrnjačka Banja, R. Serbia Аутор објављен рад и излагање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво учитеља Србије

Ненад Рудић

Члан програмског одбора
0642620788
nenad.rudic@imh.org.rs
Звање:

Доктор психијатрије 

Установа:

Институт за ментално здравље Клиника за децу и омл 

Радно место:

Дечији неуропсихијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2018 Институт за ментално здравље Клиника за децу и омладину Београд, Палмотићева 37 Дечији неуропсихијатар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Training for Primary Health Care Practitioners ; Layiou-Lignos E., Tsiantis J., Hilton Davis, Rudic N.,, …Tuula Tamminen; International Journal of Mental Health Promotion, Vol. 7, Issue 1: February 2005 Special Issue: The European Early Promotion Project Аутор објављен рад и излагање 2005
The European Early Promotion Project: A new primary health care service to promote children’s mental health, Puura K, Davis H, Papadopoulou K, Tsiantis J, Ispanovic-Radojkovic V, Rudic N et al. Infant Mental Health Journal, 2002;23(6): 606-624 Аутор објављен рад и излагање 2002
Стрес родитељства код родитеља предшколске деце са первазивним развојним поремећајима, Рудић Н., Радосављев-Кирћански Ј., Дачин Ј., Калањ М., Бањац-Каровић М., Ђорђић Е., Психијатрија данас; 2013, Вол. 45, бр. 1, стр. 19-29. Аутор објављен рад и излагање 2013
Подршка развоју деце у раном детињству, Приручник за примарну здравствену заштиту, Лозановић Д., Рудић Н., Радивојевић Д., Удружење педијатара Србије, Београд, 2013 Аутор објављен рад и излагање 2013
Serbian Language version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up: Cross-Cultural Adaptation and Assessment of Reliability, Чараковац М., Јовановић Ј., Калањ М., Рудић Н., ..Пејовић-Милованчевић М., Scientific Reports 6, Article number: 38222, 2016 Аутор објављен рад и излагање 2016

Медина Вантић-Тањић

Члан програмског одбора
3876114642
medina.vantictanjic@gmail.com
Звање:

Доктор душтвених наука из подручја олиго 

Установа:

Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Тузла 

Радно место:

Професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2001 Специјална основна школа (касније Завод за одгој и образовање особа са сметњама Дипл. дефектолог-олигофренолог
2001 2018 Дефектолошки факултет (сада Едукацијско-рехабилитацијски факултет) Универзитета Асистент, виши асистент, доцент, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вантић-Тањић М, Николић М, Имшировић Ф. (2017). Кориштење информацијско-комуникацијских технологија у раду са особама с интелектуалним тешкоћама. Аутор Тематски зборник радова међународног значаја „Образовање, електронске комуникације и информационо-комуникационе технологије“, Друштво Дефектолога 2017
Халилчевић И, Вантић-Тањић М, Николић М, Имшировић Ф. (2017). Стратегије читања код ученика с интелектуалним тешкоћама. Коаутор Унапређење квалитете живота ђеце и младих- тематски зборник са VIII Међународне научно-стручне конфренције, Удружење за подршку и кретаивни развој 2017
Вантић-Тањић М, Николић М, Имшировић Ф. Крџић С. (2016). Самопоштовање ученика с интелектуалним тешкоћама“. Аутор Тематски зборник II дио са VII међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота ђеце и младих“. 2016
Вантић-Тањић, М., Николић, М., Јаковчев, М. (2014): Оспособљеност особа с интелектуалним тешкоћама с обзиром на ступањ тешкоће. Аутор Удружење за подршку и креативни развој ђеце и младих и Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли 2014
Вантић-Тањић М, Николић М, Јаковчев М. (2013). Квалитета живота особа с интелектуалним тешкоћама. Аутор Дефектологија, 19 (1): 30-37. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Николић М, Вантић Тањић, М. (2015): Увод у интелектуалне тешкоће, Тузла: OFF-SET, CIP- Каталогизација у публикацији Национална и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине, Сарајево, 159.922-056.34(075.8), 616.899(075.8), ISBN 978-9958-31-206-9, COBISS.BH-ID 22100742 Коаутор
Вантић Тањић, М., Николић М. (2010): Инклузивна пракса. Тузла: Off-set. CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 371.3:376.1-056.24] (075.8), ISBN 978-9958-31-007-2 Аутор
Вантић Тањић, М., Николић М. (2010): Educational inclusion of Roma children into the regular system of education in Tuzla Canton (Едукацијска инклузија ромске ђеце у редован систем образовања на Тузланском кантону), Тузла: OFF-SET“ и Удружење Рома „Euro Rom“. CIP Каталогизација у публикацији Национа Аутор
Вантић Тањић, М., Бешић, С. (2009): Напредовање у образовању Рома у Босни и Херцеговини, Процјена стања у земљи и стратешки смјерови ромског образовног фонда. FO-SZER: Graphic Design Studio, Roma Education Fund. ISBN 978-963-9832-15-2 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење за подршку и креативни развој ђеце и младих Тузла, Босна и Херцеговина
Друштво дефектолога Војводине

Александра Ђурић-Здравковић

Члан програмског одбора
0605372652
aleksandra.djuric.aa@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефектолошки факултет Сарадник у истраживачком процесу
2000 2008 ОШ ''Сава Јовановић Сирогојно'', Земун Дефектолог у настави
2008 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент и доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Arithmetic Operations and Attention in Children with Intellectual Disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(2), 214-219. Аутор објављен рад и излагање 2011
Thinking structures and mathematical achivements in children with mild intellectual disabilities. Croatian Journal of Education, 13(3), 142-176. Аутор објављен рад и излагање 2011
Executive functions and mathematical achievements by students with mild intellectual disabilities. Voprosy psikhologii, (6), 43-55. Коаутор објављен рад и излагање 2017
Постигнућа ученика с лаком интелектуалном ометеношћу на пробном комбинованом тесту. Специјална едукација и рехабилитација, 14(3), 303-318. Аутор објављен рад и излагање 2015
Мотивациона клима у школи. Београдска дефектолошка школа, 20(1), 58, 241-253. Аутор објављен рад и излагање 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Подршка дефектолога аутономији ученика са лаком интелектуалном ометеношћу (2015). У С. Каљача (Ур.) Тешкоће у менталном развоју (стр. 71-89), Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Аутор
Sensory processing in children with developmental disabilities (2016). In S. Nikolić, R. Nikić & V. Ilanković (eds.). Early Intervention in Special Education and Rehabilitation (pp 209-222). Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation. Аутор
Неки бихејвиорални проблеми деце са лаком интелектуалном ометеношћу (2009). У Д. Радовановић (ур.). Истраживања у специјалној педагогији, (стр. 493-504), Београд: Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Аутор

Ана Николић

Члан програмског одбора и реализатор
0628033238
anngy84@gmail.com
Звање:

Мастер дефектолог-олигофренолог 

Установа:

ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун  

Радно место:

дефектолог у настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2018 ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун дефектолог у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога демографских фактора у развоју адаптивног понашања код деце са умереном интелектуалном ометеношћу. Зборник VI међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет,Тузлa Коаутор објављен рад и излагање 2015
Инклузија из угла дефектолога. У М. Вантић-Тањић & M. Николић (Ур.) Зборник VII међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“. Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет,Тузла. Аутор објављен рад и излагање 2016
Social skills training at children with developmental disorders. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 14.4 (1335). Thessaloniki, R. Greece Sensory integration treatment through horticulture and cookery. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 19.5 (1815). Thessaloniki, R. Gre Аутор објављен рад и излагање 2016
Новогодишња инклузивна дружионица. Електронски зборник акредитованог програма сталног стручног усавршавања.Савез учитеља Републике Србије. Београд Аутор објављен рад и излагање 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво учитеља Србије

Ива Фила

Члан програмског одбора и реализатор
0641976856
fila.iva@gmail.com
Звање:

Дипломирани социјални радник 

Установа:

Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“  

Радно место:

социјални радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2018 Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“ Генерални секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм „Старији брат, старија сестра“ Извођач програм 2009
Пројекат „Знам ја, знаћеш и ти“, програм рада са децом предшколског узраста Реализатор пројекат 2016
Социјални рад у образовању деце са сметњама у развоју Реализатор пројекат 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Erste fondacija

Бојана Стојановић

Модератор
0642227156
bojanaduvnjak86@yahoo.com
Звање:

Дипл. дефектолог-олигофренолог 

Установа:

ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун  

Радно место:

дефектолог у настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2013 ПУ ,, Сима Милошевић “ Вртић ,,Милица“, Земун Педагошки асистент
2013 2018 ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун дефектолог у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Реализација наставних садржаја по индивидуалном образовном плану. У С. Потић(Ур.)Зборник резимеа Стручно-научног семинара са међународним учешћем „Дани дефектолога Србије“. Друштво дефектолога Србије, Нови Сад Аутор објављен рад и излагање 2017
Сензорна интеграција кроз кулинарство. Тематски зборник, VIII међународне научно-стручне конференције међународне научно-стручне конференције „Унапређење квалитете живота дјеце и младих“. Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет,Тузла. Аутор објављен рад и излагање 2017
Sensory integration treatment through horticulture and cookery. International Journal Knowledge. IKM Skopje. Vol 19.5 (1815). Thessaloniki, R. Greece Аутор објављен рад и излагање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво учитеља Србије

Александра Бокун

Реализатор
0606900199
aleksandra.bokun@gmail.com
Звање:

дипл.дефектолог-олигофренолог 

Установа:

ОШ "Сава Јовановић Сирогојно" 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно" дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самопослуживање у инклузивним условима кроз Монтесори програм. Београдска дефектолошка школа, 14(2), 109-117. Коаутор објављен рад и излагање 2008
Формирање појмова из историје код ученика с лаком интелектуалном ометеношћу.Београдска дефектолошка школа, 19(1), 161-170. Коаутор објављен рад и излагање 2013
Примена Монтесори материјала у раду са децом са аутизмом. Зборник радова, Монтесори метод и специјална педагогија, Нови Сад: Монтесори друштво Србије, ШОСО„Милан Петровић“, 20. марта 2009, стр. 15-16 Аутор објављен рад и излагање 2009
Адаптација ученика ометених у менталном развоју на нову едукативну средину: студије случаја. Зборник резимеа са стручно-научног семинара са међународним учешћем Дани дефектолога Србије, Београд: Друштво дефектолога Србије, 11-14. фебруар 2016., стр. 205-206. Коаутор објављен рад и излагање 2016
The role of interactive floor in physical development of children with developmental disorders. Knowledge-International Journal "Knowledge in practice", 15.-17.12.2017. Vol 20.1. (str. 57-62). Bansko, Republic of Bulgaria: Institute of knowledge management, Skopje, Macedonia. Аутор објављен рад и излагање 2017