Симпозијум из методике наставе математике и рачунарства

Код одобреног скупа: 1198  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0648650200

Симпозијум из методике наставе математике и рачунарства

Приказивање различитих приступа појединим темама у настави математике /рачунарства и информатике.

Визуелизација у настави математике; Рад са ученицима надареним за математику; Иновације у настави математике;

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

др Миодраг Матељевић , САНУ
др Миљан Кнежевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
дипломирани математичар Мирјана Катић , Математичка гимназија Београд
др Владимир Балтић , ВИШЕР; Математички институт САНУ
др Марек Светлик , Универзитет у Београду – Математички факултет

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

6000 РСД