Наставник у свету музички даровитих ученика

Код одобреног скупа: 1197  

Саветовање

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

Наставник у свету музички даровитих ученика

Препознавање даровитости код ученика; Повезивање емоционалних, креативних, естетских и психомоторних способности даровитих ученика; Упознавање наставника са значајем оснаживања родитеља музички даровитих ученика за сарадњу са образовно-васпитном установом. Подстицање разумевања кључних елемената и стилова управљања музичком школом који доприносе целокупном развоју потенцијала музички даровитих ученика.

Теорије даровитости; Различити приступи у идентификацији и развоју даровитости и креативности; Наставник у свету музички даровитих ученика; Могући начини оспособљавања наставника за рад са даровитим ученицима у музичкој школи; Улога родитеља као партнера у идентификацији, развоју и подстицању даровитости; Савремени менаџмент у музичкој школи.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

2

60

Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД