Билингвална настава; положај, улога и значај

Код одобреног скупа: 1193  

Трибина

Трећа београдска гимназија
Његошева 15, 11000 БеоградЗорана Матићевић
zmaticevic@trecagimnazija.edu.rs
0648832531
0648832531

Билингвална настава; положај, улога и значај

Циљ је да, кроз размену сазнања и искустава стручњака различитих профила, полазници упознају историјат и правно формални оквир билингвалне наставе у образовно-васпитним установама РС, препознају слабости и недостатке у досадашњој пракси као и могућности њиховог превазилажења кроз нове видове међусобног умрежавања и сарадње на свим нивоима а све с идејом подизања квалитета образовно-васпитног рада.

Упознавање са историјатом развоја билингвалне наставе у РС, од почетка до данас;увид у савремена искуства и трендове билингвалне наставе у Европи; увид у облике подршке од стране екстерних стручњака; утврђивање основних слабости /проблема билингвалне наставе у областима: наставе, екстерне подршке и положаја наставника; прикупљање идеја о начинима и видовима превазилажења конкретним решењима;упознавање са идејом и реализацијом конституисања Актива наставника билингвалне наставе; Увиди стручњака о положају, улози и значају билгвалне наставе у савременом тренутку.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Диломирани професор Зорана Матићевић , Трећа београдска гимназија
дипломирани психолог Јелица Ристић-Ћировић , Министарство просвете
доценткиња Катарина Завишин , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Диломирани филолог/професор италијанског Јелена Гавровић , Трећа београдска гимназија/Мокрањац
Дипломирани историчар Биљана Мијајловић , Трећа београдска гимназија
магистар сликарства Мирјана Мунишић , Трећа београдска гимназија
професор италијанског језика Сандра Трипковић , Трећа београдска гимназија

1

80

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД