10. међународна научна конференција Техника, информатика и образовање 2024

Код одобреног скупа: 1191  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Светог Саве 65, ЧачакМарија Николић
marija.nikolic@ftn.kg.ac.rs
032302793
0648525511

10. међународна научна конференција Техника, информатика и образовање 2024

Допринос размени научних и стручних знања и искустава између експерата, научних и стручних радника, истраживача и практичара из региона, европског, али и ваневропског образовног простора, а који се баве техником, информатиком и образовањем у најширем смислу.

Радови ће бити груписани у секције према следећим темама: Техника, технологија и информатика у основном образовању; Образовна технологија; Рачунарске науке и информационе технологије; ИТ образовање и пракса; Инжењерство, технологија и материјали; Инжењерско образовање и пракса; Енергетска ефикасност, екологија и менаџмент; Обриси дигиталног у енглеском језику струке: језик и технологија; Резилијентност и подршка у дигиталном окружењу; Професионални развој за нови технолошки амбијент; „Техника, информатика и образовање: наставници за наставнике“; Оквир за мрежну подршку за психолошку и дигиталну отпорност – Концепт и резултати ERASMUS+ DigiPsyRes пројекта

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак
Доктор техничких наука Небојша Митровић , Факултет техничких наука у Чачку
Ванредни професор Марјан Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку
Ванредни професор Милош Папић , Факултет техничких наука у Чачку
Ванредни професор Олга Ристић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Жељко Јовановић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Весна Петровић , Факултет техничких наука Универзитета у Крагујевцу
доцент Весна Ружичић , Факултет техничких наука у Чачаку
доцент Милентије Луковић , Факултет техничких наука у Чачаку

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

2000 РСД