XXXVIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1188  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXVIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и развој професионалних компетенција учесника у области савремених методичких приступа у настави, употребе дигиталних медија и алата у процесу наставе и учења, инклузивног образовања, истраживања у образовном процесу и онлајн и хибридне наставе, а све у циљу остваривања образовних исхода.

Пленарни део: АКТУЕЛНОСТИ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА И НАСТАВНОГ РАДА: 1. Активности Савеза учитеља као допринос унапређивању наставног рада 2. Професионални развој учитеља – путеви и странпутице 3. У сусрет новим стандардима постигнућа ученика за крај првог циклуса основне школе 4. На заједничком путу учења 5. Изазови у реализацији предмета дигитални свет ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ Категорије: методика у корак с временом); дигитални медији и алати у настави и учењу); креативни приступ инклузивном образовању); истраживање у образовном процесу и онлајн и хибридна настава.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД