УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

Код одобреног скупа: 1187  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

Представљање и демонстрирање иновативних метода из угла неуронаука у раду са ученицима млађег школског узраста − учења кроз игру које мотивише ученике и позитивно утиче на развој њиховог мозга.

Иновативне методе учења из угла неуронаука: игра као кључни фактор НТЦ програма, мотивација за учење и утицај на развој мозга НТЦ систем учења и игра у уџбеницима и дидактичким средствима НТЦ систем учења путем друштвених игара

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

лекар, доцент - неурофизиологија Ранко Рајовић , Педагошки факултет, Копер, Словенија
доктор наука, технолошко инжењерство Вук Рајовић , Едукативни центар НТЦ
доктор наука, технолошко инжењерство Немања Бојанић , Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
дипл. васпитач у ПУ Марина Илић , НТЦ систем учења, Нови Сад
Мастер васпитач/мастер теолог Марко Трајковић , Гимназија „9. мајˮ, Ниш
мастер учитељ Ивана Веселиновић , ОШ „Бранко Радичевић”, Нови Београд
Инжењер прехрамбене технологије Паула Рајда , Едукативни центар НТЦ, Нови Сад

1

500

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД