е-Образовна академија: ИОП - Учим на свој начин

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1186  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: ИОП - Учим на свој начин

Професионално оснаживање просветних радника да подрже образовање, васпитање и развој капацитета сваког ученика уз уважавање различитости међу њима.

Зашто је важно инклузивно образовање? Како прилагодити наставу да се ученик осећа да је уважен и прихваћен? Индивидуални образовни план као вид подршке

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

професор разредне наставе Гордана Јосимов , ОШ "Руђер Бошковић", Београд

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД