О рецитовању

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1185  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

О рецитовању

Подршка учитељима и наставницима да успешно припреме своје ученике за такмичење рецитатора као и да квалитетно раде на изражајном говору свих ученика, читању са разумевањем и подстицању креативног размишљања и изражавања.

Рецитовањe као уметничкa формa Како ритам, тон и језички елементи кроз рецитовање доводе до бољег разумевања текста Интерпретацијa и трансформацијa текста путем гласа, гестова и експресије

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД