Породица и фамилијарне вредности као темељ васпитања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1184  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Породица и фамилијарне вредности као темељ васпитања

Информисање наставника о улози чланова породице за васпитање и развој деце и подстицање да кроз пројектну наставу у раду са најмлађима негују породичне вредности, развијају емпатију, љубав деце према члановима уже и шире породице и укључују чланове породице у пројектне активности у школи. Представљање продуката пројекта „Од самог поцетка најбоља је тетка”.

Улога тетке из перспективе системско-развојног приступа Неговање породичних вредности кроз пројектну наставу Примери добре праксе, продукти у пројекту „Од самог поцетка најбоља је тетка”

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Мастер андрагог Јана Мишовић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Проф. разредне наст, Сам. пед. саветник Данијела Стефановић , ОШ „Вук Караџић”, Житковац
Професор разредне наставе Љиљана Андрић , ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат

1

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД