ТЕНДЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ СПОРТА

Код одобреног скупа: 1183  

Симпозијум

Удружење педагога физичке културе Ниш
Епископска 36, 1/3Небојша Стојановић
upfknis@yahoo.com
0606644501
0606644501

ТЕНДЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ СПОРТА

Циљ симпозијума је разматрање и анализа тренутне ситуације у школском спорту у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. Излагачи ће из различитих углова сагледати актуелне изазове у реализацији активности у функцији превенције насиља и представити најновија истраживања и дефинисати тенденције у савременом школском спорту .

- ШКОЛСКИ СПОРТ У ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ВАСПИТАЊА МЛАДИХ У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - СПЕЦИФИЧНОСТИ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У ШКОЛСКОМ СПОРТУ - значај школског спорта за развој ученика - ШКОЛСКИ СПОРТ ДАНАС

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Редовни професор Звездан Савић , Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета
Ванредни професор Никола Стојановић , Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета
дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД