„Стратегије васпитача у развијању реалног програма – примери из праксе“

Код одобреног скупа: 1180  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

„Стратегије васпитача у развијању реалног програма – примери из праксе“

Јачање компетенција васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника и директора да рефлексивно преиспитују своју праксу - да ли се обликовање и вођење реалног програма заснива на стратегијама које су у складу са Основама програма ПВО “Године узлета“, потпуније разумевање практичара које су специфичности развијања програма с обзиром на узраст деце као и оснаживање разумевања учесника за примену различитих стратегија подршке дечјој игри.

- Стратегије васпитача у развијању реалног програма: планирање, заједничко развијање програма, документовање - Зашто је смислено консултовати се са децом у самовредновању и вредновању рада установе - Подршка васпитача игри – пример једне праксе - Стратегија планирања: истраживање тематике оријентација у простору у пројектима Горе-доле и Степенице. - Стратегија васпитача : документовање – примери из праксе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

директор Сузана Симеуновић , ПУ“Моје детињство“,Чачак
Педагошки саветник Гордана Сјеничић , Предшколска установа „Моје детињство“
Мастер педагог Драгана Пурешевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Медицинска сестра-васпитач Марија Јовановић , ПУ "Др Сима Милошевић" Земун
Специјалиста струковни васпитач Бојана Чупић , ПУ "Моје детињсатво" Чачак
Васпитач Ивана Симоновић , Предшколска установа "Моје детињство" Чачак
дипломирани психолог Тања Спасовић , ПУ “Моје детињство“, Чачак
Струковни васпитач са појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту Маја Сарајлија , ПУ “Др Сима Милошевић” Земун

1

80

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

1.500 РСД