Филозофија у учионици

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1179  

Симпозијум

Институт за филозофију и друштвену теорију
Краљице Наталије 45Олга Николић
olganikolic111@gmail.com
0649873067
0649873067

Филозофија у учионици

Циљ скупа је анализа педагошких приступа, метода и облика рада, примењивих у настави филозофије, како би се покренула размена мишљења о филозофским садржајима који дају допринос настави филозофији у образовно-васпитном развоју ученика.

Настава филозофије: програм наставе и учења, наставне методе, облици рада. Настава филозофије: наставна средства, материјали, нове технологије. Настава филозофије: међупредметно повезивање, корелације, међупредметне компетенције, сарадња у школи.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

виши научни сарадник Предраг Крстић , Институт за филозофију и друштвену теорију
професор филозофије Милош Јеремић , Пожаревачка гимназија
студент докторских студија педагогије Александар Миланковић , Институт за филозофију и друштвену теорију
доктор филозофије Олга Николић , Институт за филозофију и друштвену теорију

1

30

Наставник предметне наставе - гимназија

0 РСД