Квалитетнија настава уз нове стандарде

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1178  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Квалитетнија настава уз нове стандарде

Циљ скупа је упознавање учесника са новим стандардима постигнућа ученика за крај 1. циклуса основног образовања, са њиховом наменом и применом и давање доприноса унапређивању квалитета наставе у првом циклусу основног образовања.

1. У сусрет новим стандардима 2. Нови стандарди за Српски језик 3. Нови стандарди за Математику 4. Нови стандарди за Природу и друштво

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Доктор филолошких наука Елизабета Каралић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић” Београд
Педагошки саветник Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Педагошки саветник Невена Перић , ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево

1

1500

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД