е-Образовна академија: Жене у образовању - деловање, достигнућа и наслеђе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1177  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: Жене у образовању - деловање, достигнућа и наслеђе

Указивање на значај дисциплине, истрајности, посвећености и професионалног деловања жена кроз историју.

Колико је важно истрајати у различитим аспектима живота? На који начин жене утичу на подизање квалитета образовања? Шта их инспирише, мотивише и даје снагу да буду најбоље у ономе што раде?

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД