Дизајн за промене, оснаживање нове генерације са Киран Бир Сетхи (Design for Change Empowering the Next Generation with Kiran Bir Sethi)

Код одобреног скупа: 1176  

Симпозијум

Vega Omladinski Centar
Ušće bb 11070 BeogradVasiliki Akritidou
vakritidou@hotmail.com
0644341065
0644341065

Дизајн за промене, оснаживање нове генерације са Киран Бир Сетхи (Design for Change Empowering the Next Generation with Kiran Bir Sethi)

Упознавање са методологијом Дизајн за промене и презентација продуката ученичких пројеката. Симпозијум ће бити одржан на енглеском језику.

Партиципација ученика у школском животу, развијање компетенција двадесет првог века кроз пројектну наставу, употреба дфц методологије у школама, представљање добрих пракси из Србије и света, учење демократских вредности кроз пројектне активности. Презентација ученичких пројеката.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 21.05.2024. 84