e-Образовна академија: Може ли вештачка интелигенција да трансформише образовање?

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1175  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

e-Образовна академија: Може ли вештачка интелигенција да трансформише образовање?

Упознавање наставника са савременим тенденцијама у образовању у области вештачке интелигенције и расположивим ресурсима у образовним институцијама.

Стално учење и усавршавање је императив садашњег времена; Промена сврхе образовања Вештачка интелигенција као кључни фактор у организацији наставе У којим областима образовања би се могла користити вештачка интелигенција? Да ли VI може да помогне ученицима као додатни извор едукације или као интегрални део процеса наставе? Критички са ChatGPT

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

др техн наука и др дид.-информ.иновација Данимир Мандић , Факултет за образовање учитеља и васпитача, Унв БГ

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД