Дани Светомира Бојанина

Код одобреног скупа: 1174  

Сусрети, дани

ОиСШ ,,Др Светомир Бојанин"
Ивана Горана Ковачића 14, СуботицаБорис Живков
zivkovb@gmail.com
0612963288
0612963288

Дани Светомира Бојанина

Професионално усавршавање и подизање компетенција запослених у образовно васпитном раду са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у развојним групама, предшколским установама, основним и средњим школама

Скуп је подељен у три тематске целине: Рани развој и рана интервенција, Третман покретом и Школа као болест - иновативни приступи у образовно васпитном раду.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор медицинских наука, ванредни профе Санела Славковић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Нов
редовни професор Шпела Голубовић , Mедицински факултет Универзитета у Новом Саду
Професор Универзитета Никола Иланковић , МЕДИГРОУП Болница
Професор Универзитета Вера Иланковић , Центар за здраво потомство

2

160

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

8000 РСД