е-Образовна академија: Примена основних принципа психотерапијских концепата у учионици

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1173  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: Примена основних принципа психотерапијских концепата у учионици

Информисање просветних радника о основним принципима примене психотерапијских концепата трансакционе анализе у наставном и васпитном процесу.

Основни принципи психотерапијских концепата и трансакционе анализе Животне позиције, уговори, его стања Животни скрипт/сценарио, психолошке игре које играју ученици, отписивање

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

мастер психолог Љиљана Ковачевић , Центар за лични раст и развој Еуринома

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД