е-Образовна академија: Добробит деце и младих у дигиталном свету: изазови и механизми заштите

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1172  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: Добробит деце и младих у дигиталном свету: изазови и механизми заштите

Преглед актуелних емпиријских налаза и критички осврт на ризике по добробит и здравље „дигиталне деце и младих” и механизме заштите на различитим нивоима

Појам добробити Добробит у дигиталном и извандигиталном окружењу – емпиријски налази Изазови, односно фактори ризика по дигиталну добробит данашње деце и младих Механизми заштите – од микро до макро система

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор психолошких наука Добринка Кузмановић , Универзитет у Београду – Филолошки факултет

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД