Личност наставника у новој ери образовања

Код одобреног скупа: 1170  

Трибина

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковачког одреда, бр.6Лидија Крстић Стојичић
lidija@csuleskovac.edu.rs
016214555
0668558565
016214555

Личност наставника у новој ери образовања

Развијање сензибилизације и компетенција наставника за уочавање важности улоге и особина личности наставника у развоју личности ученика. Подстицање разумевања кључних елемената и стилова управљања разредом који доприносе већој мотивисаности и ангажованости ученика. Подстицање учесника скупа на размену искустава из праксе.

1. ОСОБИНЕ И УЛОГА НАСТАВНИКА - Базичне димензије личности наставника; Особине личности успешних наставника; Улоге наставника; Професионалне компетенције наставника. 2. УПРАВЉАЊЕ РАЗРЕДОМ - Претпоставке и кључни елементи успешног управљања разредом; Стилови управљања разредом.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

психолог Драгана Васић Стевић , ОШ "Доситеј Обрадовић" и Гимназија Гњилане
дипл.правник Јелена Станимировић , Центар "Moodrost" Ниш

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац 08.06.2024. 44