Васпитач у XXI веку: развој вредности у области предшколског васпитања и образовања

Код одобреног скупа: 1169  

Конференција

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Балканска 18 КрушевацИгор Петровић
igor.p@vsvaspitacka.edu.rs
0628835338
0628835338

Васпитач у XXI веку: развој вредности у области предшколског васпитања и образовања

Јачање компетенција васпитача, директора и стручних сарадника у циљу промовисања васпитне улоге установе и у правцу развоја и унапређивања вредносних и етичких аспеката професије; преиспитивање могућности јачања професионалних компетенција стручног кадра кроз интердисцилинарни и мултидисциплинарни приступ у складу са вредностима концепције предшколског васпитања и образовања

1. Савремене теоријске поставке о детињству; учењу и развоју деце предшколског узраста 2. Вредности као димензија компетенција васпитача 3. Утицај предшколске установе на формирање савремених и/или традиционалних вредности код деце 4. Етички аспект професије васпитач

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Доктор педагошких наука Александра Милошевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студ
Доктор педагошких наука Далиборка Поповић , Универзитет у Приштини са привременим седиштем
доктор наука- психолошке науке Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студ
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студ
доктор педагошких наука Драгана Раденовић , Академија васпитачко-медицинских струковних студ
доктор филолошких наука Игор Петровић , Академија васпитачко-медицинских струковних студ
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Академија васпитачко-медицинских струковних студ

2

60

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

4000 РСД