72. Конгрес психолога Србије - Различитости и кризе – психологија пред изазовима савременог доба

Код одобреног скупа: 1168  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

72. Конгрес психолога Србије - Различитости и кризе – психологија пред изазовима савременог доба

Унапређивање научних и стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању, и повезивање психологије образовања са другим областима психологије и другим наукама, посебно у контексту савремених различитости и криза.

Различитости и кризе Маргинализоване групе Тепих траума и друштвени изазови Партиципативна истраживања деце Изазови LGBTQ+ популације Улога школског психолога у решавању кризе постигнућа ученика Социјална и емоционална усамљеност ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор психолошких наука Гордана Ђигић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
мастер психолог Милош Стојадиновић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
доктор психолошких наука Јелена Опсеница Костић , Филозофски факултет Ниш
доктор психолошких наука Ксенија Колунџија , Психијатријска ординација Барачков
мастер психолог Анита Поповић , Гарда Војске Србије
доктор психолошких наука Милица Лазић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Дипломирани психолог Бранислава Стевић , Ребт праксис центар
доценткиња Бојана Бодрожа , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
доценткиња Јелена Видић , Факултет за медије и комуникације, Департман за пс
асистент Душан Влајић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу

4

250

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Стручни сарадник у дому ученика

5600 РСД