XVII Истраживачки дани васпитача Београда „Реформски процеси у предшколском васпитању и образовању и моја пракса“

Код одобреног скупа: 1167  

Сусрети, дани

Удружење васпитача Београда
Љутице Богдана 46Љиљана Драгутиновић
ljdragutinovic@gmail.com
0112660060
063352906

XVII Истраживачки дани васпитача Београда „Реформски процеси у предшколском васпитању и образовању и моја пракса“

Преиспитивање васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника и директора у односу на покренуте реформске процесе у предшколском васпитању и образовању. Унапређивање компетенција васпитача у грађењу квалитета праксе и подстицању учења деце кроз истраживање и заједничко учешће.

Дилеме васпитача у оквиру непосредног рада са децом, заједничко учешће и различити облици делања у реалном програму; Унапређивање компетенција различитих учесника у процесу ПВО; Усклађивање и заједнички допринос квалитету живљења у вртићу и ван њега.

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

васпитач Далоборка Месар , ПУ "Савски венац#
васпитач Љиљана Драгутиновић , ПУ "Врачар", Београд
Дипломирани педагог Гордана Ђорђевић , ПУ"Др Сима Милошевић"
васпитач Снежана Вукашиновић , ПУ "Врачар", Београд
васпитач Вукица Павловић , ПУ "Перка Вићентијевић", Обреновац
мастер педагог Марина Принчевац , ПУ "11. април", Нови Београд

2

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

2000 РСД