Дигитално образовање 2024.

Код одобреног скупа: 1165  

Конференција

Центар за образовне технологије Западни Балкан
Пеђе Милосављевића 52, 11000 БеоградАлександар Борисављевић
aleksandar.borisavljevic@edtech.center
0641239766
0641239766

Дигитално образовање 2024.

Циљ конференције "Дигитално образовање 2024" је стварање везе између света технологије и образовања. Наша идеја је да искористимо могућности које нове технологије пружају, ради унапређења начина на који учимо, предајемо и ангажујемо се у процесу образовања и да обезбедимо платформу за размену знања и искуства у области дигиталног образовања свих актера у овој области.

Теме које ће бити отворене кроз дискусије и предавања на конференцији су: - извештај са одржаног скупа "Вештачка интелигенција у образовању - изазови брзог развоја и прилагођавање политика»; - дигитално окружење у предшколском образовању; - хибридна настава; - премошћавање јаза између индустрије и академије; - етички изазови нових технологија; - примери добре праксе примене технологија у раду са децом/ученицима;- иновације и трендови у области образовних технологија.

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

васпитач специјалиста Наташа Анђелковић , ПУ ,,11. април’’, Нови Београд
професор разредне наставе Данијела Шћепановић , Министарство просвете
дипл.инг.Информациони сис. и Технологије Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
дипл. инжењер Угљеша Марјановић , Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
дипломирани социолог Катарина Анђелковић , Фондација Петља
професор српског језика и књижевности Драгана Малиџан Винкић , Центар за образовне технологије Западни Балкан

1

700

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД