Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе

Код одобреног скупа: 1163  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Балканска 63/VИрена Терзић
irena.terzic@csu.edu.rs
037445735
06408355596

Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе

Оснаживање наставника, стручних сарадника и директора за сагледавање и превазилажење изазова у јачању васпитне улоге школе кроз размену професионалних искустава и примера добре праксе.

1. Васпитни рад одговорност свих актера школског живота (излагање и примери добре праксе) 2. Наставни садржаји у функцији јачања васпитне улоге школе (излагање и примери добре праксе) 3. Развој просоцијалних вештина ученика кроз ваннаставне активности (излагање и примери добре праксе) 4. Родитељи као сарадници у остваривању васпитне улоге школе (излагање и примери добре праксе)

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

професор разредне наставе, педагошки сав Јасмина Јовановић , ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац
дипломирани биолог Оливера Коларић , ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Брана Павловић“ Крушевац
дипломирани математичар Катарина Перовић , ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац
дипломирани психолог, саветник-спољни са Светлана Алексић , МШ „Стеван Христић“ Крушевац
дипломирани педагог Данијела Симоновић , Прва техничка школа Крушевац
Мастер образовне политике Ирена Терзић , Центар за стручно усавршавање Крушевац

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V 25.05.2024. 19