3Д ШТАМПА У ИНЖЕЊЕРСКОЈ ПРАКСИ: ИНОВАЦИЈЕ, ПРИМЕНЕ И МОГУЋНОСТИ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1160  

Летња и зимска школа

Факултет техничких наука, Нови Сад
Trg Dositeja Obradovica 6, 21000 Novi SadДејан Лукић
lukicd@uns.ac.rs
0214852331
0695048311

3Д ШТАМПА У ИНЖЕЊЕРСКОЈ ПРАКСИ: ИНОВАЦИЈЕ, ПРИМЕНЕ И МОГУЋНОСТИ

С обзиром да адитивне технологије (3Д штампа) припадају групи нових технологија, наставници и професори нису довољно упознати са могућностима њихове примене како у инжењерству тако и у образовању. Кроз предложени скуп, наставници ће се упознати са најновијим високо и ниско -буџетним технологијама које су данас доступне у свету. Кроз примере из праксе, као и употребом уређаја који су доступни на факултету техничких наука, имаће прилике да примене новостечена знања и примене их у наставном процесу.

Осим предавања из области адитивних технологија, наставници ће имати прилике да кроз конкретне примере из праксе, као и представљање и рад на опреми доступној на Факултету техничких наука унапреде квалитет образовања у средњим школама и да припреме ученика за изазове које ове технологије стављају пред њих. Скуп ће бити спроведен кроз следеће тематске целине: - Упознавање са постојећим комерцијалним технологијама 3Д штампе и улазним рачунарским датотекама за процес (рачунарски 3Д модели); - Технологије селективног ласерског синтеровања (SLS), топљења (SLM) и топљење млазом електрона (EBM); - Депоновање истопљеног филамента (FDM/FFF) - Стереолитографија (SLA) и стереолитографија преко маске (MSLA)

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Редовни професор Младомир Милутиновић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Ванредни професор Дејан Моврин , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Aсистент - мастер Љиљана Стефановић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Асистент Mилица Панић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука

4

60

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

12000 РСД