СИМУЛАЦИЈЕ МАШИНСКИХ СИСТЕМА И МЕХАНИЗАМА (CAE)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1159  

Летња и зимска школа

Факултет техничких наука, Нови Сад
Trg Dositeja Obradovica 6, 21000 Novi SadДејан Лукић
lukicd@uns.ac.rs
0214852331
0695048311

СИМУЛАЦИЈЕ МАШИНСКИХ СИСТЕМА И МЕХАНИЗАМА (CAE)

Оспособљавање полазника за ефикасно коришћење софтверских алата за инжењерство подржано рачунаром (CAE) ради анализе и симулације перформанси машинских система. Ова обука има за циљ да полазнике упозна са принципима и праксама симулација у области машинства, пружајући им дубље разумевање процеса дизајна и оптимизације. Кроз ову обуку, полазници ће научити како да користе CAE софтвере за анализу кинематских, динамичких и топлотних карактеристика машинских система и механизама. Осим тога, полазници ће бити оспособљени за интерпретацију резултата симулација и доношење одлука о оптимизацији дизајна ради побољшања перформанси, поузданости и ефикасности система.

Кроз практичне вежбе и конкретне примере, наставници ће стећи вештине и стратегије које ће им омогућити да унапреде квалитет образовања у средњим стручним школама и да припреме ученике за будуће изазове у области компјутерских симулација машинских система и инжењерства уопште. Стручни скуп ће бити спроведен кроз неколико тема: - Основе симулација машинских система - Кинематска анализа машинских система - Динамичка анализа машинских система - Топлотна анализа машинских система

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Редовни професор Александар Живковић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Редовни професор Дејан Лукић , Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наук
Доцент Цвијетин Млађеновић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Асистент са докторатом Милош Кнежев , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Асистент-мастер Дејан Маринковић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Асистент мастер Дејан Божић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука

4

60

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

12000 РСД