НАПРЕДНО МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНСКИХ СИСТЕМА (CAD)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1158  

Летња и зимска школа

Факултет техничких наука, Нови Сад
Trg Dositeja Obradovica 6, 21000 Novi SadДејан Лукић
lukicd@uns.ac.rs
0214852331
0695048311

НАПРЕДНО МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНСКИХ СИСТЕМА (CAD)

Јачање компетенција наставника у циљу ефикаснијег коришћења савремених CAD програмских система, уз посебан фокус се на напредне модуле за површинско моделовање, моделовање заварених конструкција, моделовање делова од лима, итд. Уопштено, овај скуп омогућава наставницима да стекну дубље разумевање CAD технологија и да их успешно примене у својој настави.

Кроз практичне вежбе и конкретне примере, наставници ће стећи вештине и стратегије које ће им омогућити да унапреде квалитет образовања у средњим стручним школама и да припреме ученике за будуће изазове у области компјутерског пројектовања и инжењерства уопште. Стручни скуп ће бити спроведен кроз неколико тема: - Операције и захвати при напредном запреминском моделовању - Операције изахвати при површинском моделовању - Моделовање делова од лима - Моделовање заварених конструкција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Редовни професор Александар Живковић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Редовни професор Дејан Лукић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Доцент Цвијетин Млађеновић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
Асистент са докторатом Милош Кнежев , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука
мастер инжењер машинства Дејан Маринковић , асистент
Асистент мастер Дејан Божић , Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких Наука

4

59

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

12000 РСД