Климатски пакет - иновативни образовни материјал за основну школу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1155  

Трибина

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Климатски пакет - иновативни образовни материјал за основну школу

унапређивање знања и вештина наставника у основним школама о иновативним методама у представљању проблема климатских промена ученицима и успостављање сарадње са другим образовно-васпитним установама, у размени идеја, примера добре праксе и активности у борби против климатских промена

Климатске промене, заштита животне средине и одрживи развој као интегрални део образовно-васпитног процеса; представљање садржаја Климатског пакета, Могућност унапређивања васпитно-образовног процеса садржајем Климатског образовног пакета; примена Климатског пакета у раду са децом у основним школама, Водич за примену Климатског пакета; повезивање садржаја Климатског пакета са програмом за основну школу, Развијање волонтеризма, активизма и одговорности за заштиту животне средине код ученика основне школе, применом садржаја из Климатског пакета, Климатски пакет у инклузивном образовању, Дискусија и закључци у вези са мишљењем о коришћењу „Климатског пакета“ у образовању; завршна реч.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Магистар наука заштите животне средине, Зорица Милосављевић , ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина
редовни професор Универзитета у пензији Анђелка Михајлов , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Професор разредне наставе Радмила Јокић , Школа за основно и средње образовање са домом
Магистар физичких наука Ивана Круљ , Академија техничко-васпитачких струковних студија
биолог Марина Дрндарски , ОШ „Дринка Павловић“

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 10.05.2024. 86