VI Конгрес географа Србије са међународним учешћем "Куда иде географија? У сусрет новим географским хоризонтима

Код одобреног скупа: 1150  

Конгрес

Универзитет у Београду - Географски факултет
Студентски трг 3/IIIИвана Ђорђевић
ivana.djordjevic@gef.bg.ac.rs
0112165897
0642730202

VI Конгрес географа Србије са међународним учешћем "Куда иде географија? У сусрет новим географским хоризонтима

Упознавање учесника са актуелним и будућим стањем географског образовања, статусом наставничких студијских програма на универзитетима и друштвеним положајем наставника укључених у процес образовања

Теме Конгреса ће бити усмерене ка актуелним и развојно оријентисаним истраживачким областима, али и значајним дидактичко-методичким питањима наставе географије. 1. У сусрет Конгресу географа 2. Положај наставничких факултета на Универзитету у Београду 3. Изазови савременог географског образовања 4. Географија између науке и наставе 5. Мотивација за учење - из угла најбољег професора географије у свету 6. Физичка географија и управљање природним процесима 7. Људско друштво и природа – да ли живимо у ери антропоцена? 8. Регионална географија 9. Положај наставничких смерова на универзитетима у Србији 10. Употреба ГИС алата и база података 11. Географија туризма и слободног времена 12. Примена ГИС-а и вештачке интелигенције у настави географије 13. Анализа територије и просторно и урбанистичко планирање 14. Заштита природе и животне средине 15. Географско образовање 16. Положај наставника географије у школама и изазови у настави 17. Радови младих истраживача

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор наука Велимир Шећеров , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Даница Шантић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Иван Раткај , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Славољуб Драгићевић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Дејан Шабић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Александар Ваљаревић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Сања Павловић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Иван Новковић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Богдан Лукић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Слађана Анђелковић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Марко Ланговић , Универзитет у Београду - Географски факултет
доктор наука Бојана Пјановић , Универзитет у Београду - Географски факултет

3

250

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

6000 РСД