Пројектно учење у предшколском васпитању и образовању – примери добре праксе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1149  

Трибина

Факултет педагошких наука Јагодина
Милана Мијалковића 14, 35000 ЈагодинаИлија Петровић
ilija.petrovic@pefja.kg.ac.rs
0358223805
0637803360

Пројектно учење у предшколском васпитању и образовању – примери добре праксе

Упознавање васпитача, стручних сарадника и директора у предшколским установама са појмом и суштином пројектог учења, као и улогом васпитача у примени пројектног учења у предшколским установама кроз представљање и размену досадашњих искустава и примера добре праксе.

1. Суштина пројектног учења на предшколском узрасту; 2. Могућности развијања и диверзификације тема/пројеката са децом предшколског узраста; 3. Музички садржаји у пројектним активностима деце предшколског узраста; 4. Развијање теме/пројекта уз подршку дигиталних технологија.

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Доктор дидактичко-методичких наука Душан Ристановић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Педагог Ана Миљковић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Доктор методике наставе Ирена Голубовић-Илић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Доктор наука - методика наставе Наташа Вукићевић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Доктор дидактичко-методичких наука Гордана Степић , Факултет педагошких наука у Јагодини

1

200

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

1400 РСД