Место педагошких саветника у васпитно- образовним установама; улога, значај и могућности – за управу школе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1148  

Трибина

Средња туристичка школа
Отона Жупанчича 4, БеоградТатјана Вијатов
tatjanavi44@gmail.com
0603447030
0603447030

Место педагошких саветника у васпитно- образовним установама; улога, значај и могућности – за управу школе

Циљ је да се кроз размену сазнања и искустава стручњака различитих профила полазници подсете правно формалног оквира напредовања у звању, услова за промоцију, добробити рада саветника и оснаже и вреднују њихово место и значај за колектив, а ради поспешивања сарадње у колективу и подизања квалитета образовно-васпитног рада.

Уводно излагање, упознавање с темом и агендом Положај наставника у звању у колективу Опис послова према Правилнику На који начин педагошки саветник доприноси унапређивању квалитета рада школе Правно – формални оквир напредовања у звање. Поступак за стицање звања из перспективе директора Планирање активности у звању, реализација и извештавање саветника Актив педагошких саветника – нови партнер у сарадњи Питања и одговори Закључци и евалуација

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

доктор наука, педагошки саветник Татјана Вијатов , Средња туристичка школа
Виши педагошки саветник Зорана Матићевић , Гимназија патријарх Павле/Трећа беогр. гимназија
Професор историје, пегагошки саветник Tатјана Чубрило , ОШ ,,22.октобар“ Сурчин
педагошки саветник Весна Костић , ОШ „Јован Дучић“, Београд
педагошки саветник Јелена Муцић , ОШ „Младост“, Београд

1

50

Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

4500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Онлајн 27.03.2024. 29