Истраживање нових граница у настави страног језика

Код одобреног скупа: 1147  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Истраживање нових граница у настави страног језика

Унапређивање компетенција наставника страног језика у области примењене лингвистике на основу савремене методике страног језика Подстицање развоја функционалних знања и вештина са посебним нагласком на примену вештачке интелигенције у настави страних језика Јачање дигиталних компетенција наставника и васпитача за примену информационо-комуникационих технологија у планирању и реализацији образовно-васпитног процеса; Унапређивање интеркултуралног образовања и формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву у настави страног језика Подстицање стручног усавршавања и промовисање значаја учешћа у међународним програмима размене и сарадње за ученике и наставнике Представљање примера добре праксе

Савремени приступи настави страног језика; Мултимедијални садржаји и интерактивни софтвери и њихова примена у настави страног језика; Развој вештина 21. века- критичко мишљење, комуникација, сарадња и креативност; Развој предметних и међупредметних компетенција; Учење страног језика кроз ваннаставне активности; Интегративна и пројектна настава; Креирање наставних материјала Енглески језик као језик струке Значај професионалног усавршавања и стручног удруживања Ментално здравље и благостање наставника

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

2

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

4950 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет за образовање учитеља и васпитача, Краљице Наталије 43, Београд 17.05.2024. 130