KАKО САЧУВАТИ ИНТЕГРИТЕТ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИKА У ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ

Код одобреног скупа: 1146  

Трибина

Удружење сомборских учитеља
drustvouciteljas@gmail.comРужица Вукелић
ruzicavukelic@gmail.com
025441555
062661020

KАKО САЧУВАТИ ИНТЕГРИТЕТ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИKА У ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ

Циљ трибине је да се учитељи и наставници упознају са изазовима и могућностима за очување и унапређење своје професионалне етике, идентитета и компетенција у савременом образовном контексту.

- Учитељ - идентитет и изазови - Улога самоефикасности и наставничких компетенција на синдром сагоревања наставника - ИДЕМО ДАЉЕ... – како сачувати интегритет

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор историјских наука Саша Марковић , Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сом
Дипломирани психолог Изабела Рашковић , Дом ученика средњих школа Сомбор
Дипломирани психолог Меира Мрђенов , ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор
Мастер учитељ Татјана Колар , ОШ „ Аврам Мразовић“ Сомбор

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

800 РСД