Васпитни рад у домовима ученика средњих школа 15

Код одобреног скупа: 1145  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа 15

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад кроз сагледавање проблема као што су педагошка норма васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика, стручно-педагошки надзор, концепт исхода у васпитном раду васпитача и мотивационе стратегије васпитача.

Правилник о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психлолога и педагога у дому ученика и осврт на Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Стручно-педагошки надзор у установама ученичког и студентског стандарда Концепт исхода у васпитном раду васпитача у дому ученика Мотивација као пут до успеха - мотивационе стратегије васпитача

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Дипломирани психолог Душко Бабић , Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић"
Дипломирани правник Јелена Миња , Министарство просвете
магистар психолошких наука Миља Кривокућа , Министарство просвете
Школски психолог-педагог Елеонора Влаховић , ЗУОВ
Дипломирани психолог Изабела Рашковић , Дом ученика средњих школа Сомбор

2

120

Васпитач у дому ученика
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

17990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 26.04.2024. 133