Климатски пакет - иновативни образовни материјал за предшколске установе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1144  

Трибина

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Климатски пакет - иновативни образовни материјал за предшколске установе

Унапређење знања и вештина васпитача о климатским променама и заштити животне средине, коришћењем образовног материјала представљеног у оквиру „Климатског пакета“ – „Приручник“ и „Водич“

1. Представљање садржаја образовног материјала „Климатски пакет“, циљеви и очекивања, 2. Како се и зашто се мења(ла) клима? Који су узроци климатских промена 3. Ублажавање и прилагођавање климатским променама. 4. Како климатске промене утичу на природу, животну средину и људске активности? 5. Дискусија и закључци о коришћењу „Климатског пакета“ у образовању

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Магистар наука заштите животне средине, Зорица Милосављевић , ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина
редовни професор Универзитета у пензији Анђелка Михајлов , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Рачуноводствени техничар Весна Белчевић , УГ Златиборски круг
професор разредне наставе Радмила Јокић , Школа за основно и средње образовање са домом

1

80

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи

0 РСД