Моћ даровитих ученика – корак даље

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1142  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Моћ даровитих ученика – корак даље

Оснаживање учесника и унапређивање њихових компетенција у области препознавања ученика изузетних способности, ефикасног приступа надареним ученицима, као и сензибилизација наставног кадра на потребе стицања знања о облицима и методама васпитно-образовног рада са ученицима изузетних способности у основној школи.

1. Моћ даровитих ученика – корак даље/Даровито дете 2. Испољавање и препознавање изузетних и посебних способности 3. Подршка ученицима са изузетним/посебним способностима и праћење њиховог напредовања

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Педагошки саветник Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Педагошки саветник Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Путем Интернета 22.04.2024. 883