Школско насиље-законске реакције и школске акције

Код одобреног скупа: 1141  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Школско насиље-законске реакције и школске акције

Упознавање са новим законским решењима у области превенције школског насиља, као и осврт на теоријска и практична решења превенције насиља у школама кроз рад одељенских старешина и Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

- Школско насиље, шта јесте а шта није, теоријска одређењаи новија истраживања - Карактеристике деце насилника, жртве и посматрача - Новине у законској регулативи питања школског насиља - Задаци наставника, одељенских старешина, стручне службе и Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. - Прикази могућих модела превенције - Питања, закључци,евалуација

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1500 РСД