Дигитална трансформација и виртуелна реалност у образовању

Код одобреног скупа: 1140  

Округли сто

Економско - трговинска школа
16. октобра ББ, 11300, СмедеревоМарина Златановић
ssekotrgsme1@mts.rs
026641360
069688002

Дигитална трансформација и виртуелна реалност у образовању

1. Размена најбољих пракси: Дељење успешних примера у коришћењу дигиталних технологија и виртуелне стварности у образовању. 2. Расправа о изазовима: Идентификација и дискусија изазова који се јављају приликом имплементације дигиталне трансформације и ВР технологија у образовању 3. Промоција сарадње: Подстицање сарадње између образовних институција, технолошких компанија, институција културе, локалне заједнице и стручњака како би се створила ефикаснија и иновативнија образовна средина

1. Интеграција ВР технологија у наставу: Разматрање како користити ВР технологије за побољшање процеса учења и ангажовање ученика. 2. Идентификација потреба за обуком наставника како би ефикасно користили дигиталне алате и ВР технологије у настави. 3. Евалуација ефеката: Анализа метода за процену ефективности коришћења ВР технологија у образовању и мерење постигнутог учинка

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипломирани економиста Марина Златановић , Економско-трговинска школа, Смедерево
ДИПЛОМИРАН МЕНАЏЕР-ИНЖИНЕР ПО ИНФОРМАЦИС Дијана Јованоска , Факултет за администрација и менаџмент на информац
дипломирани економиста Славица Штерк , ГРМ НОВО МЕСТО - ЦЕНТЕР БИОТЕХНИКЕ ИН ТУРИЗМА СР

1

30

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економско-трговинска школа, Смедерево 24.05.2024. 19