Здравствена заштита и репродукција папкара, копитара, живине и месоједа

Код одобреног скупа: 1139  

Симпозијум

Удружења ветеринара практичара Србије (УВПС)
СВЕТОЗАРА ПАПИЋА 23-13Бојан Блонд
bojan.blond@gmail.com
0637766383
0637766383

Здравствена заштита и репродукција папкара, копитара, живине и месоједа

Упознавање са новинама из области здравствене заштите и репродукције малих, великих преживара, свиња, живине, копитара, паса и мачака, као и размена искустава са представницима ветеринарских субјеката (амбуланте, станице, клинике, апотеке, компанијама)

Мали и велики преживари: 1. Функционална обрада папака и терапијски протоколи: зашто, када, како? 2. Методе контроле Sterptococcus уберис у стаду млечних крава 3. Успешност различитих третмана репозиције дислоцираног сиришта код крава 4. Значај познавања топографско-анатомских односа у циљу извођења локалне анаестезије великих преживара Свињарство: 1. Екстерна и интерна биосигурност на Нуцлеус фарми свиња 2. Употреба криопрезервисане сперме у репродукцији свиња 3. Морталитет прасади после залучења 4. Бенефити примене препарата са гвожђем и кокцидиостатиком у свињарству Копитари и живина: 1. Примена и резултати употребе рекомбинатних векторских вакцина у живинарству 2. Развој репродуктивног тракта са приказом оплођености 3. Чишћење, прање и дезинфекција објекта – пут до успешне живинарске производње 4. Значај квалитета простирке на амбијенталне услове, производне резултате и здравствени статус бројлерских пилића 5. Значај паразитоза коња и практични аспекти контроле

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

др вет. мед. спец. Бојан Блонд , АлДахра Србија
Виши научни сарадник Љупчо Мицков , Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Факултет ветеринарске медицине
асистент са докторатом Света Арсић , Факултет ветеринарске медицине
Доктор ветеринарске медицине Тијана Кукурић , Пољопривредни факулет у Новом Саду, Департман за ветеринарску медицину
Доктор ветеринарске медицине Слободан Кнежевић , Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“

1

100

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1000 РСД