АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 33. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 5. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 1138  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0642054006

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 33. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 5. Конференција методике наставе хемије

Унапређивање компетенција наставника хемије за развијање функционалне научне писмености ученика према савременим трендовима образовања у области хемије.

Теме предавања: 1. Симa Лозанић и стварање модерне хемијске номенклатуре и терминологије у Србији 2. Препоруке IUPAC-a за номенклатуру органских једињења 3. Развијање односа о учењу природних наука – део националне стратегије научне писмености у Словенији (Developing attitudes towards (learning) science – part of the national science literacy strategy in Slovenia) 4. Разине промишљања о кемији 5. Обојени протеини у настави (био)хемије 6. Фасцикла са спектрима и белешкама о артемизинину – културно наслеђе као контекст за учење хемијских појмова 7. Резоновање ученика о реакцијама и механизмима у органској хемији 8. Критичко размишљање у хемији као кључна компетенција за 21. век 9. Едукација о прехрамбеним навикама младих 10. Откриће и развој антивирусних лекова: пример херпес вируса 11. Употреба информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и алата на часовима хемије 12. Анализа ставова студената хемије Природно-математичког факултета о наставничком позиву и професији 13. Хемијско коферче за експерименте у 8. разреду основне школе 14. Анализа резултата ученика основне школе на Републичком такмичењу из хемије 2023. године Теме радионица: 1. Способност критичког размишљања код наставника хемије 2. Групни рад у онлајн окружењу Теме скупа у целини и саопштења: 1. Учење хемије кроз експерименте 2. Учење хемије у различитим контекстима 3. Културно наслеђе на часовима хемије 4. ИКТ у настави и учењу хемије 5. Интердисциплинарни приступ у настави предмета природних наука 6. Хемијска писменост и хемијски језик 7. Учење хемије и проверавање постигнућа 8. Заблуде ученика у хемији 9. Репрезентације у хемији 10. Игра у настави хемије 11. Зелена настава хемије и образовање за одрживи развој

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор наука - хемијске науке Весна Милановић Маштраповић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
мастер професор хемије Лидија Ралевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
доктор биохемијских наука Милан Николић , Универзитет у Београд – Хемијски факултет
Доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет Универзитет у Н.Саду
Доктор наука – методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет Универзитет у Н.Саду
доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет Универзитет у Н.Саду
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор хемијских наука Сузана Јовановић Шанта , Природно-математички факултет Универзитет у Н.Саду

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

4500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд 24.04.2024. 60