Стручни сусрети васпитача „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ “ KЛАДОВО 2024.

Код одобреног скупа: 1137  

Сусрети, дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Стручни сусрети васпитача „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ “ KЛАДОВО 2024.

Јачање компетенција практичара у предшколским установама, за рефлексивно преиспитивање праксе практичара у циљу грађења заједништва кроз кључне димензије развијања реалног програма.

1.УКЉУЧЕНОСТ И УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА 2.ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОКВИРУ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА 3.РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА КАО ПОДРШКА ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ 4.ПУТ КА ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

доктор педагогије Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
пензионер Марина Аризановић , -
Професор физичког васпитања- Мирјана Петровић , ЈПУ "Пчелица“ Ниш
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд
дипломирани васпитач Гордана Лазаревић , ПУ“Наша радост“ Смедерево

4

400

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Кладово-хотел „ Ђердап“ Кладово , Дунавска 5 18.04.2024. 374
2 Прва крагујевачка гимназија , Крагујевац, Даничћева 1 18.05.2024. 140