Шестнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије - "Професионалне компетенције стручних сарадника и сарадника: допринос грађењу квалитета у предшколској установи"

Код одобреног скупа: 1136  

Сусрети, дани

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пожешка 28, 11000 БеоградВиолета Врцељ Одри
violeta.vodry@gmail.com
0642605941
0654100294

Шестнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије - "Професионалне компетенције стручних сарадника и сарадника: допринос грађењу квалитета у предшколској установи"

Сагледавање значаја и доприноса стручних сарадника и сарадника у раду предшколске установе кроз размену искустава и рефлексију о питању копетентности професије

- Компетентност стручних сарадника и сарадника предшколских установа за стратешко (развојно планирање) и праћење праксе предшколске установе; - Компетентност стручних сарадника и сарадника предшколских установа за сарадњу и заједништво; - Компетентност стручних сарадника и сарадника предшколских установа за развијање рефлексивне праксе предшколске установе; - Компетентност стручних сарадника и сарадника предшколских установа за развијање реалног програма; - Компетентност стручних сарадника и сарадника предшколских установа за властито професионално деловање и развој.

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Виши саветник Љиљана Марлот , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
доктор педагошких наука Марија Маловић , ПУ "Др Сима Милошевић"
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац

4

200

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

4000 РСД