Интеркултуралност, интеркултурална осетљивост и демократска школска култура

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1135  

Трибина

Центар за образовне политике
Цариградска 21/20, БеоградАна Вушуровић Лазаревић
avusurovic@cep.edu.rs
0113347557
069644616
0113347557

Интеркултуралност, интеркултурална осетљивост и демократска школска култура

Циљ скупа је унапређење компетенција запослених у основним и средњим школама које се налазе у мултукултуралним срединама на тему интеркултураног образовања, интеркултуране осетљивости и демократске школске културе.

Интеркултурално образовање, интеркултурална осетљивост, вредновање културне разноликости и развој демократске школске културе.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

25

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД